Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η νέα σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη»

Η νέα σειρά τραπεζογραμματίων ονομάζεται «Ευρώπη» επειδή χαρακτηριστικό της είναι μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μορφή της ελληνικής μυθολογίας από την οποία προήλθε το όνομα της ηπείρου μας.  Η προσωπογραφία προέρχεται από ένα αγγείο ηλικίας άνω των 2.000 ετών, το οποίο ανακαλύφθηκε στη νότια Ιταλία και ανήκει στη συλλογή του Λούβρου στο Παρίσι. Επιλέχθηκε με κριτήριο τον σαφή συσχετισμό της με την ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ προσθέτει και ένα ανθρώπινο στοιχείο στα τραπεζογραμμάτια. Το Ευρωσύστημα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την προσωπογραφία της Ευρώπης στο υδατογράφημα, στο ολόγραμμα και στο παράθυρο με προσωπογραφία των νέων τραπεζογραμματίων ευρώ.
 
Εισαγωγή της σειράς «Ευρώπη»

Η εισαγωγή της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ με την ονομασία «Ευρώπη» ξεκίνησε το 2013. Το δύο πρώτα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς, των 5 και των 10 ευρώ, τέθηκαν σε κυκλοφορία την 2α Μαΐου 2013 και την 23η Σεπτεμβρίου 2014 αντιστοίχως. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ παρουσιάστηκε επισήμως την 24η Φεβρουαρίου 2015 και τέθηκε σε κυκλοφορία την 25η Νοεμβρίου 2015.

Οι άλλες ονομαστικές αξίες της σειράς «Ευρώπη» θα τεθούν σε κυκλοφορία σταδιακά στη διάρκεια αρκετών ετών και κατά αύξουσα ονομαστική αξία. Ο ακριβής χρόνος έκδοσης των άλλων ονομαστικών αξιών θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα τραπεζογραμμάτια και των δύο σειρών εξακολουθούν να κυκλοφορούν παράλληλα ως νόμιμο χρήμα Η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς θα πάψουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Ωστόσο, τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους επ' αόριστον και θα μπορούν να ανταλλάσσονται στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Ο δικτυακός τόπος της ΕΚΤ για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στη σειρά «Ευρώπη» και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της, παρέχει επιπλέον πληροφορίες και αρχεία προς λήψη σχετικά με τα νέα τραπεζογραμμάτια και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, μαζί με οπτικοακουστικό υλικό για την διαδικασία παραγωγής των τραπεζογραμματίων. Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς δημοσίευση υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες περί αναπαραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ. 


Όπως και στα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς, στα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς «Ευρώπη» θα απεικονίζονται αρχιτεκτονικοί ρυθμοί επτά περιόδων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας. Δεν απεικονίζονται όμως υπαρκτά μνημεία ή γέφυρες. Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί είναι οι εξής:
5 ευρώ: κλασικός
10 ευρώ: ρωμανικός
20 ευρώ: γοτθικός
50 ευρώ: αναγεννησιακός
100 ευρώ: μπαρόκ και ροκοκό
200 ευρώ: αρχιτεκτονική του σιδήρου και του γυαλιού του 19ου αιώνα
500 ευρώ: αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα
Ένας ανεξάρτητος σχεδιαστής τραπεζογραμματίων από το Βερολίνο, ο Reinhold Gerstetter, επιλέχθηκε για να ανανεώσει το σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ.
Για κάθε τραπεζογραμμάτιο θα χρησιμοποιηθούν κυρίαρχα χρώματα, τα οποία θα δημιουργούν έντονες αντιθέσεις μεταξύ των τραπεζογραμματίων διαδοχικών ονομαστικών αξιών. Κάθε τραπεζογραμμάτιο της νέας σειράς θα έχει το ίδιο χρώμα με το τραπεζογραμμάτιο της ίδιας ονομαστικής αξίας της πρώτης σειράς, δηλαδή το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ θα είναι γκρι, των 20 ευρώ μπλε, των 50 ευρώ πορτοκαλί, των 100 ευρώ πράσινο, των 200 ευρώ κίτρινο-καφέ, και των 500 ευρώ μωβ.

Τα νέα τραπεζογραμμάτια λαμβάνουν επίσης υπόψη τις χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007, μετά την εισαγωγή της πρώτης σειράς. Σε αυτά απεικονίζονται:
- Το όνομα του νομίσματος («euro»), το οποίο αναγράφεται - πέραν των λατινικών (EURO) και των ελληνικών (EYPΩ) στοιχείων - και με κυριλλικά στοιχεία (EBPO), ως αποτέλεσμα της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007.

Ένας αναθεωρημένος χάρτης της Ευρώπης, στον οποίο περιλαμβάνονται η Μάλτα και η Κύπρος, και
- Τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε εννέα γλωσσικές παραλλαγές. Οι συντομογραφίες παρατίθενται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη σειρά αναφοράς των χωρών και των επίσημων γλωσσών και αντιστοιχούν στους ακόλουθους συνδυασμούς χωρών και επίσημων γλωσσών:
 • BCE: Βέλγιο (γαλλικά), Ισπανία (ισπανικά), Γαλλία (γαλλικά), Ιταλία (ιταλικά), Λουξεμβούργο (γαλλικά), Πορτογαλία (πορτογαλικά), Ρουμανία (ρουμανικά)
 • ECB: Βέλγιο (ολλανδικά), Τσεχία (τσεχικά), Δανία (δανικά), Ιρλανδία (αγγλικά), Λεττονία (λεττονικά), Λιθουανία (λιθουανικά), Κάτω Χώρες (ολλανδικά), Σλοβενία (σλοβενικά), Σλοβακία (σλοβακικά), Φινλανδία (σουηδικά), Σουηδία (σουηδικά), Ηνωμένο Βασίλειο (αγγλικά)
 • ЕЦБ: Βουλγαρία (βουλγαρικά)
 • EZB: Γερμανία (γερμανικά), Λουξεμβούργο (γερμανικά), Αυστρία (γερμανικά)
 • EKP: Εσθονία (εσθονικά), Φινλανδία (φινλανδικά)
 • EKT: Ελλάδα (ελληνικά), Κύπρος (ελληνικά)
 • EKB: Ουγγαρία (ουγγρικά)
 • BĊE: Μάλτα (μαλτέζικα)
 • EBC: Πολωνία (πολωνικά)


  Σειριακοί αριθμοί στα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη»
  Οι σειριακοί αριθμοί της σειράς «Ευρώπη» είναι οι δύο αριθμοί που είναι τυπωμένοι στην οπίσθια όψη του τραπεζογραμματίου: ένας οριζόντιος αριθμός σε μαύρο χρώμα και ένας κατακόρυφος αριθμός σε άλλο χρώμα.
  Ο οριζόντιος αριθμός αποτελείται από δύο γράμματα και δέκα ψηφία. Το πρώτο γράμμα αποτελεί τον κωδικό αναγνώρισης του τυπογραφείου - βλ. τον παρακάτω πίνακα. Το δεύτερο γράμμα δεν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς καθιστά δυνατή τη δημιουργία περισσότερων σειριακών αριθμών.

  Τυπογραφεία και κωδικοί
  Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Z
  Τράπεζα της Ελλάδας Y
  Giesecke & Devrient GmbH (Μόναχο) X
  Giesecke & Devrient GmbH (Λειψία) W
  IMBISA V
  Banque de France U
  Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland T
  Banca d'Italia S
  Bundesdruckerei GmbH R
  Joh. Enschede Security Printing BV P
  Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
  Valora M
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο L
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο K
  De La Rue Currency (Gateshead) J
  De La Rue Currency (Loughton) H
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο G
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο F
  Oberthur Fiduciaire E
  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο C
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο B
  Δεν έχει αποδοθεί σε τυπογραφείο A

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Chupacabra (τσουπακάμπρα)

Ο θρύλος λέει πως το «τέρας» αυτό από τη Λατινική Αμερική επιτίθεται στα κοπάδια, κυρίως τις κατσίκες, και ρουφά το αίμα τους. Το όνομά του είναι chupacabra, από τις ισπανικές λέξεις chupar που σημαίνει ρουφώ και cabra που σημαίνει κατσίκα.

Οι περιγραφές του θρυλικού αυτού όντος ποικίλουν: άλλοι λένε πως μοιάζει με ερπετό με μυτερά πτερύγια στην πλάτη κι άλλοι με άτριχο σκύλο με μεγάλα δόντια και μακριά νύχια.Το τσουπακάμπρα θεωρείται κρυπτίδιο, δηλαδή ζώο που η ύπαρξή του δεν έχει αποδειχτεί αλλά πιστεύεται ότι ανήκει στην παραδοσιακή λαογραφία και τη σύγχρονη τάση για μυθοπλασία. Περιγράφεται ως ένα μικρό (ύψος έως 1,2 μέτρα) πλάσμα με πράσινες φολίδες και αιχμηρές προεξοχές, καθώς και με πολύ κοφτερά και μακριά δόντια. Μερικοί μάρτυρες ισχυρίζονται ότι διαθέτει φτερά σαν της νυχτερίδας και κόκκινα μάτια που έχουν την ιδιότητα να υπνωτίζουν. Επιτίθεται κυρίως σε αιγοπρόβατα, τα οποία δαγκώνει και απομυζά ολόκληρο το αίμα τους, ενώ πιστεύεται πως η καταγωγή του είναι εξωγήινη. Πολλοί…

Ο Λέων του Πειραιώς και τα Χαραγμένα Σύμβολα επί αυτόν.

Το μνημείο αυτό δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα το πότε και για ποιον λόγο κατασκευάστηκε, πότε και για ποιον λόγο τοποθετήθηκε στον Πειραιά. Όλα όσα ξέρουμε στηρίζονται κυρίως σε διηγήσεις και θρύλους. Οι μέχρι τώρα σχετικές έρευνες επικεντρώνονται σε προσωπικές μαρτυρίες όσων είδαν το λιοντάρι με τα ίδια τους τα μάτια κατά την επίσκεψή τους στον Πειραιά.
Aπό τους αρχαίους συγγραφείς δεν έχουμε κάποιο απόσπασμα που να κάνει λόγο για το λιοντάρι. Η πρώτη αναφορά του λιμανιού ως Πόρτο Λεόνε γίνεται σε ναυτικό χάρτη του Γενοβέζου Πέτρου Βισκόντι το 1318. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το μνημείο δεν βρισκόταν εκεί από πιο παλιά.
Ο Παυσανίας και ο Στράβωνας οι οποίοι περιγράφουν τον Πειραιά κατά την περίοδο της παρακμής του, ενώ αναφέρονται σε πολλά μνημεία, πουθενά δεν αναφέρουν το λιοντάρι. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Αkerblad στο συμπέρασμα ότι φτιάχτηκε περίπου το 2ο μ.Χ. αιώνα. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι φτιάχτηκε από τον μεγάλο δούκα της Αθήνας Γκυ ντε Λα Ρος και άλλοι πως φ…

Τα Μυστήρια των συντριβανιών της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.

Η ιστορία μας αρχίζει το 1875 επί δημαρχίας Γεωργίου Ρούφου, όταν στην πλατεία Γεωργίου τοποθετήθηκαν δύο θαυμάσια και περίτεχνα συντριβάνια.
Τα συντριβάνια τοποθέτησε η Γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει τα υδραυλικά έργα στην Πάτρα και στοίχισαν συνολικά 70.000 δρχ. ποσό υπέρογκο για τις οικονομικές δυνατότητες της τότε Ελλάδας.
 Το κάθε συντριβάνι κοσμείται από τέσσερις μπρούτζινους γρύπες και στην κορυφή του κάτω συντριβανιού ορθώνεται μια υδροχόος, στο δε πάνω συντριβάνι ένας αυλητής. Σε φύλλο της εποχής η Αθηναϊκή εφημερίδα Στοά γράφει: «Το κοινόν της πόλεως από τινών ημερών συρρέει περίεργον εις την πλατείαν του Γεωργίου προς θέαν των υδραυλικών έργων της Γαλλικής εταιρείας. Μέχρι της ημέρας ταύτης εστήθη το εν των αναβρυτηρίων, περί ου οι ειδότες λέγουσι ότι είναι όμοιον των εν Παρισίοις.

Η αξία αυτού ανεβαίνει τας 25.000 δραχμών, εκτός της μαρμάρινης λεκάνης και λοιπής εργασίας. Το ύψος αυτού ανέρχεται εις 7 μέτρα, συνίσταται δε εις στήλην πλατείαν εξ ορυχάλκου, εν μέσ…